פישוט פונקציות בינריות ומימושן. חיישנים חשמליים ופנאומטיים.סוגים שונים של אלמנטים בינריים והשוואתם. תכן מערכות עקיבה בעלות אותות כניסה ע"י משוב. שיטת HUFFMAN. תכן מערכות עקיבה בעלות אותות כניסה אקראיים. תכן מערכות עקיבה בעזרת מערכות קל-שינוי ( PROGRAMMERS ). בקרים מתוכנתים (.P.L.C ).מערכות פנאומטיות: מעגלי קסקדה, שיטת טבלת הזרימה. קודים. אנקודרים. איטרטיביות. רובוטים. שינוע חלקים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34040 - מבוא לבקרה


מידע סמסטריאלי