ניסויים בנושאים: מהירות האור, הולוגרפיה, ריחוף אופטי, אור כגל אלקטרומגנטי, קרינת גוף שחור ואופטיקה קוואנטית, הדמייה, תכן אופטימאלי, כוון מערכת אופטית, מהודים, גלבו, אקוסטו אופטיקה, מערכות ראיה, קיטוב וסינון מרחבי.

פקולטה: הנדסת מכונות