חקר ביצועי מנוע דיזל ומנוע הצתה חשמלית , מאזן תרמי, נצילות נפחית, הפסדים מכאניים ושיטות המדידה, פליטות מזהמים ממנוע דיזל ומנוע הצתה חשמלית, בקרת פליטות מזהמים. עיקרון הפעולה וביצועי מנוע סטירלינג. מבנה וביצועי מדחסי בוכנה. במהלך הסמסטר יבוצע סיור מקצועי.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

35146 - מנועי שריפה פנימית


מידע סמסטריאלי