המחשת העקרונות שנלמדו במקצועות תורת הבקרה ואוטומציה תעשייתית.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

35188 - תורת הבקרה


מידע סמסטריאלי