שמוש במודל דימוי גיאומטרי מוצק ( מערכת מסחרית ). הכרת התכנה, מבנה, ושמוש. תיכון מערכת מיכנית בתרגיל סיכום. רובוט.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(35003 - מערכות תיב"מ 1 ו- 234112 - מבוא למחשב - שפת סי) או (35003 - מערכות תיב"מ 1 ו- 234111 - מבוא למדעי המחשב) או (35003 - מערכות תיב"מ 1 ו- 234102)


מידע סמסטריאלי