עקרונות הפעולה של טורבו-מכונות (טורבינות, מנועי-סילון, טורבו-מדחסים, טורבו-משאבות). מבנה טורבו-מכונות. עקרונות התכן של טורבו-מכונות. הפסדים ונצילויות. מבנה האופיין. תכן מערכות הכוללות טורבו-מכונות. חוקי הדמיות. תכן ממוחשב של טורבו-מכונות. דוגמה מפורטת של חישוב טורבו-משאבה. (הקורס עוסק רק בהנדסת זרימה של טורבו-מכונות ואינו נוגע בהיבטים של התכן המכני שלהן).

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34013 - תורת הזרימה 1


מידע סמסטריאלי