מפעילים: בקרת כח ותאוצה, בקרת מהירות ע"י צמצמים קבועים, בקרת תאוטה ע"י צמצמים משתנים, מרסנים. שסתומים: מבנה בוחרים ושסתומים, ביצועים סטטיים ודינמיים של שסתומי סרוו הידראולים ופנאומטיים. מבנה וביצועים של וסתי ספיקה ולחץ. אמינות: מנגנוני כשל, קצבי כשל של רכיבים ומערכות, מבנה ואנליזת מסננים, קשר בין מקדמי בטחון ואמינות, שפור אמינות ע"י בחירה נכונה של חומרים ורכיבים, יתירות כוננות ותכן לעמידה בתנאי סביבה. נסויים וחשובים להוכחת אמינות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34205 - תכן מערכות הדראוליות ופנאומטיות 1


מידע סמסטריאלי