עקרונות הגאומטריה התיאורית: שיטות הטלה, ישרים ומישורים, אקסונומטריה, גופים מישורניים, גופים סיבוביים, פרישות, כיפוף פחים. עקרונות שרטוט מכני: גיליונות, ק.מ., מבטים, חתכים, שרטוטי הרכבה, תקנים. מתן מידות וסיבולות: תקנים, אופן מתן מידות, סיבולות מידה, סיבולות גיאומטריות, חישובי סיבולות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

34042 - מבוא לשרטוט הנדסי


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

84630 - שרטוט הנדסי ממוחשב


מידע סמסטריאלי