מבוא. פישוט דיאגרמת בלוקים. מידול ומנוע DC. בקרה בחוג פתוח. משוב ובקרה בחוג סגור. יציבות פנימית. ביצועים במצב מתמיד. ביצועים דינאמיים. מג"ש - מיקום גיאומטרי של שורשים. אותות ומערכות בתחום התדר. דרישות בתחום התדר. קריטריון ניקוויסט ליציבות. עודפי יציבות. זמן מת. תכן בקרי קידום-פיגור. מימוש וכיוונון בקרי PID.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34032 - מערכות ליניאריות מ'


מקצועות צמודים

34022 - מבוא למכטרוניקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34020 44191 - מערכות בקרה 1 84735


מידע סמסטריאלי