מדידת טמפרטורה, עיבורים, תנודות, מדידת כוח ופיתול, מדי לחץ, מדידת מהירות וספיקה, מדידת תזוזה, גודל, כוח, הספק מכני.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34038 או 34044 - מבוא לשיטות ניסוי


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34057 - מעבדה מתקדמת בהנדסת מכונות 35027


מידע סמסטריאלי