וקטורים, כוחות ומומנטים, שווי משקל של מערכות (דיאגרמות גוף חופשי). שיווי משקל של מבנים, מסבכים, מסגרות ומכונות, עבודה וירטואלית, עומסים מפורסים ומרכזי כובד, כוחות ומומנטים פנימיים בקורות, מאמץ ועיבור, חוק הוק, כשל, בעיות בלתי מסוימות סטטית, עיבורים תרמיים (חד-ציר), תזוזות ועיבורים במסבכים פשוטים, מטריצת הקשיחות, פיתול ומאמץ גזירה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104016 - אלגברה 1מ'


מקצועות צמודים

104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

14103 - מבוא למכניקה הנדסית 15007 - מכניקה יישומית 1 34025 34026 84505 - מכניקת המוצקים 84506 - מכניקת מוצקים


מידע סמסטריאלי