הקורס יינתן פעם בשנתיים בסמסטר ב'. לימוד עקרונות הידרולים, חקלאים, כלכליים ותכנוניים לצורך תכן של מערכות השקיה. הקורס כולל חזרה על נושאים נבחרים במכניקת זורמים והידרוליקה. טיפול בהפסדים מקומיים ואורכיים, איפיון הידרולי של אביזרים, הפסדים לאורך צינור עיוור וצינור מחלק בדרכו, חישוב פילוגי ספיקות ולחצים לאורך קו מחלק, שלוב קטרים, חישוב אורך שלוחה מקסימלי ומיקום קו מחלק בדרכו. ריסוק מים, גודל טיפות ואחידות פיזור. תכנון מערכות וממשק השקיה בשיטות המטרה, מיקרו-השקיה וטפטוף. תכנון בעזרת מחשב. סקירה של שיטות השקיה כגון טיפטוף טמון, מכונות השקיה והשקיה בתלמים. תרגילי מעבדה הכוללים הכרה ואיפיון אביזרים, חקירה הידרולית של רשת מעבדתית, אחידות פיזור, חידור לקרקע בהשקיה ממוכנת והדשיה.

פקולטה: הנדסה אזרחית וסביבתית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(14205 - הידרוליקה ו- 14977 - מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

74019


מידע סמסטריאלי