מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים תהליכים מתקדמים ועתידיים לטיפול במים ושפכים. החלק הראשון של הקורס מוגדש לעיקרונות התכן של ריאקטורים מנתיים ורציפים לטיפול במים ושפכים. בחלק השני נלמד תהליכי ספיחה, תהליכי חמצון מתקדם, חילוף יונים , שיטות אלקטרוכימיות והידרותרמיות.

פקולטה: הנדסה אזרחית וסביבתית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

14322 - יסודות הטיפול במים ושפכים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

14328 - ריאקטורים לטיפול במים


מידע סמסטריאלי